Tietosuoja-GDPR

EU:n yleinen tietosuoja-asetus, GDPR, astuu voimaan tämän kuun 25. päivänä. Se selkiyttää sekä asiakkaiden oikeuksia että yritysten velvollisuuksia.

Meille on tärkeää, että tunnet antamiesi henkilötietojen olevan luotettavissa käsissä ja turvassa, ja me käytämme näitä tietoja vain asiakaskokemuksesi parantamiseen (esimerkiksi lähettämällä sinulle alennusmahdollisuuksia ja tarjouksia sähköpostilla). Voit kuitenkin koska tahansa peruuttaa markkinointiviestien vastaanottamisen sähköpostilla käyttämällä siihen tarkoitettua linkkiä uutiskirjeissämme.

 

 

Henkilötietojen käsittely ja evästeet

Pilvimappi huolehtii yksityisyydestäsi, ja meille on äärimmäisen tärkeää, että tunnet antamiesi henkilötietojen olevan luotettavissa käsissä ja turvassa Pilvimapin järjestelmissä.  Käsittelemme henkilötietoja voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti, ja näiden tietosuojaperiaatteiden tarkoituksena on antaa läpinäkyvä kuvaus siitä, kuinka Pilvimappi kerää, käyttää, esittää, siirtää ja tallentaa tietojasi ja kuinka voit tarkastaa ja päivittää niitä.

 

Mikä on henkilötieto ja tietosuojavastaava

Henkilötiedoiksi katsotaan kaikki tiedot, joiden avulla luonnollinen henkilö voidaan tunnistaa, esimerkiksi nimi, henkilötunnus, postiosoite, puhelinnumero tai sähköpostiosoite. Tietosuojavastaava on toimija, joka yksin tai yhdessä muiden kanssa päättää henkilötietojen käsittelyn tarkoituksesta ja välineistä.

 

Tietosuojavastuu

Suomalainen G nopea E Oy vastaa tietosuojavastaavan ominaisuudessa niiden tietojen käsittelemisestä, joita kerätään tällä verkkosivustolla sekä Pilvimappi-mobiilisovelluksessa. Asiakkaiden pääasiallinen yhteystaho on kuitenkin G nopea E Oy (tästä eteenpäin “me” tms.), jonka puoleen he voivat kääntyä halutessaan kysyä tietosuojasta tai käyttää siihen liittyviä oikeuksiaan.

 

Henkilötietojen käsittelyn tarpeellisuus ja käsittelyn edellyttämä suostumus
Me käsittelemme henkilötietoja vain asiakkaan kanssa tehdyn sopimuksen toteuttamiseksi, asiakkaan antaman suostumuksen perusteella, lakisääteisten määräysten noudattamiseksi tai muista oikeutetuista syistä. Mikäli käsittely perustuu asiakkaan suostumukseen, asiakkaalla on oikeus peruuttaa suostumus koska tahansa ottamalla yhteyttä meihin. Mikäli asiakas peruuttaa suostumuksensa, sen kattamien henkilötietojen käsittely lopetetaan ja tiedot poistetaan. Samoja henkilötietoja saatetaan kuitenkin käsitellä sekä suostumuksen perusteella että tehdyn sopimuksen täyttämiseksi tai koska tieto on välttämätön muiden lakisääteisten velvollisuuksien tai oikeutettujen perusteiden täyttämiseksi. Tämä tarkoittaa, että vaikka suostumus on peruutettu ja siihen liittyvien henkilötietojen käsittelyn on lopetettu, henkilötiedot voivat edelleen olla järjestelmässämme muita tarkoituksia varten.

 

Kuinka henkilötietoja kerätään, ja mitä tietoja ne ovat

Me keräämme henkilötietoja suoraan asiakkaalta, asiakkaan käyttämien digitaalisten palveluiden kautta sekä kolmansilta osapuolilta.

Asiakkaan käyttämien digitaalisten palveluiden yhteydessä
Kun asiakas käyttää verkkosivustoamme tai jotakin muuta Pilvimapin tarjoamaa digitaalista palvelua, siihen liittyvät käyttötiedot tallennetaan. Näitä tietoja voivat olla IP-osoite, kieliasetukset, verkkoasetukset, käyttöjärjestelmä, alusta, näytön tarkkuus ja sijaintitiedot.

 

Lakiin perustuvat vaatimukset
Henkilötietoja voidaan joutua käsittelemään myös lakien ja asetusten asettamien määräysten toteuttamiseksi esimerkiksi turvallisuuteen, kirjanpitovelvollisuuteen tai reklamaatio-oikeuteen liittyvissä asioissa.

 

Henkilötietojen tallentaminen 

Me säilytämme asiakkaan henkilötietoja vain niin kauan kuin niitä tarvitaan näiden tietosuojaperiaatteiden mukaiseen käsittelytarkoitukseen.

Samoja henkilötietoja voidaan tallentaa eri paikkoihin eri tarkoituksia varten. Tämä voi tarkoittaa, että tieto, joka on poistettu tarpeettomana yhdestä järjestelmästä, on edelleen jäljellä toisessa järjestelmässä, johon sen tallennettu jotakin toista tarkoitusta varten ja jossa se on edelleen tarpeellinen.

 

Henkilötietojen suojaaminen

Ymmärrämme hyvin, kuinka tärkeää asiakkaan henkilötietojen suojaaminen ja asianmukainen käsittely on. Käytämme sovellettavia turvallisuustoimia henkilötietojen suojaamiseen menetyksiltä ja asiattomalta pääsyltä, käytöltä, muuttamiselta ja poistamiselta. Kehitämme jatkuvasti omia sisäänrakennettuja datansuojaus menetelmiämme, arvioimme koko ajan henkilötietojen käsittelyyn liittyviä riskejä ja teemme tarvittavat toimenpiteet riskien vähentämiseksi. Koulutamme henkilöstöämme koko ajan tietoturva-asioissa, ja työntekijöille on annettu tarkat ohjeet kaikkien henkilökohtaisten tietojen käsittelemisestä voimassa olevan henkilötietolainsäädännön mukaisesti.

 

Asiakkaan oikeudet

Vastaamme asiakkaan henkilötietojen käsittelemisestä sovellettavan lainsäädännön mukaisesti. Oikaisemme, poistamme tai täydennämme asiakkaan pyynnöstä tai omasta aloitteestamme tiedot, jotka todetaan virheellisiksi, puutteellisiksi tai harhaanjohtaviksi, ja poistamme juoksevasti henkilötiedot, joiden käsittelyyn meillä ei ole enää asianmukaista oikeutta.

Asiakkaalla on oikeus pyytää henkilötietojensa täydentämistä, oikaisemista ja tietyissä tapauksissa myös poistamista. Asiakkaalla on niin ikään oikeus pyytää henkilötietojensa käsittelyn rajaamista tiettyihin tarkoituksiin sekä vastustaa käsittelyä (esimerkiksi silloin, jos asiakas kyseenalaistaa henkilötietojen oikeellisuuden tai käsittelyn laillisuuden).

Asiakkaalla on myös oikeus saada meiltä, kirjallisen allekirjoitetun hakemuksen perusteella, maksutta rekisteriseloste, joka sisältää muun muassa asiakkaasta tallennetut henkilötiedot, niiden käsittelyn tarkoituksen sekä kenelle tiedot on luovutettu tai tullaan luovuttamaan.

Mikäli asiakas ei halua, että käsittelemme hänen henkilötietojaan esimerkiksi suoramarkkinointia varten, hänellä on oikeus peruuttaa suostumuksensa koska tahansa poistamalla nimensä sähköpostilistaltamme tai ottamalla yhteyttä meihin. Kun olemme vastaanottaneet asiakkaan peruutuksen, lopetamme niiden henkilötietojen käsittelyn, jotka liittyvät suostumuksen kattamaan tarkoitukseen.
Yhteydenotot ja valitukset ym.
Olemme nimittänyt tietosuojavastaavan, jonka tehtävänä on muun muassa valvoa, että henkilötietojen käsittely tapahtuu meillä sovellettavan lainsäädännön mukaisesti. Olet tervetullut ottamaan yhteyttä tietosuojavastaavaamme support@apinapps.com, mikäli haluat tietää lisää tai kertoa mielipiteesi näistä tietosuojaperiaatteista tai tavastamme kerätä, tallentaa ja käyttää sinun henkilötietojasi.

 

Voit pyytää meidän rekisteriselosteen tietosuojavastaavalta seuraavasta osoitteesta:

 

G nopea E Oy, Kaarle Knuutinpojan rantatie 3 a 2, 20810 TURKU

 

Lähetä pyyntösi kirjallisena ja liitä mukaan kopio voimassa olevasta henkilöllisyystodistuksesta sekä alkuperäinen nimikirjoituksesi.

 

Näiden tietosuojaperiaatteiden muuttaminen

Näihin tietosuojaperiaatteisiin tehdään muutoksia ajan kuluessa. Suurista muutoksista ilmoitetaan rekisteröidyille kohtuullisen ennakkoajan puitteissa lain vaatimusten mukaisesti. Periaatteiden päivitetty versio ladataan myös verkkosivustollemme. Päivitetyssä versiossa on eri päivämäärä ja versionumero kuin tässä asiakirjassa. Suosittelemme tarkastamaan verkkosivustoltamme säännöllisesti mahdollisten päivitettyjen versioiden saatavuutta.

 

Versio 1.0, päivitetty 2018-06-08